arrow-downitnerdjmsystems-smalljmsystems

Naša spoločnosť realizuje rôzne typy elektroinštalácie a elektromontáže na mieru v zmysle požiadaviek našich klientov.  

V oblasti elektroinštalácie a elektromontáže poskytujeme najmä tieto služby:


·     Elektrické prípojky – pripojenie na rozvod elektrickej energie distribučnej sústavy. Zabezpečujeme realizáciu NN vzdušných i zemných prípojok rodinných domov, bytových domov, rekreačných objektov či rôznych iných objektov

·     Projekty – zabezpečujeme projektovú dokumentáciu, podľa vašich predstáv optimalizovanú na základe aktuálne platných noriem

Snmka Obrazovky 2023 03 03 161123
Electrician G550369b12 1280

·     Elektroinštalačné práce – realizujeme kompletné montáže elektroinštalácií bytov, rodinných domov, priemyselných objektov, kancelárskych objektov a podobne. To zahŕňa:

·     Natiahnutie kabeláže pre hlavné prívody, osvetlenie, zásuvky, dátové rozvody, zabezpečovacie a kamerové systémy, klimatizáciu a podobne

·     Montáž a zapojenie rozvádzačov, ističov, prúdových chráničov, prepäťových ochrán

·     Montáž, zapojenie a prípadná výmena zásuviek, vypínačov, spotrebičov, smart prvkov a podobne

·     Verejné osvetlenie – zabezpečujeme vybudovanie nového či rekonštrukciu starého verejného osvetlenia na súkromných či verejných priestranstvách

·     Údržba a oprava elektrických zariadení – kontrola elektroinštalácií a následné odstránenie zistených porúch, výmena poškodených zariadení, odstránenie závad zistených pri revízií elektrických zariadení

Img 20221209 112923
Snmka Obrazovky 2023 03 03 161836

·     Revízie – zabezpečujeme odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

·     Bleskozvody a uzemňovacie sústavy – pre všetky typy objektov

V prípade záujmu o bezplatnú obhliadku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulár, na e-mailovej adrese: info@airpower.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 911 443 629.

Kontaktný formulár